Vị trí
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư
Loại hình dự án
Trường học
Quy mô
Khu vực mái trần tiền sảnh
Hạng mục sử dụng
4000 m2 Trần nhôm B30