Vị trí
Tây Ninh
Chủ đầu tư
SUN WORLD BA DEN MOUNTAIN
Loại hình dự án
Công trình
Quy mô
Hạng mục sử dụng
Mặt tiền, ốp sảnh