Vị trí
Xã An Lập, trực thuộc Ấp Bàu Khai, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư
Loại hình dự án
Trường học
Quy mô
Bề rộng diện tích trường hơn 16.000m2, trường được xây dựng thành 4 khu vực
Hạng mục sử dụng
2000m2 tấm ốp nhôm nhựa