Vị trí
Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Chủ đầu tư
Loại hình dự án
Công trình
Quy mô
Hạng mục sử dụng
Trần Nhôm Cài Clip-in, Tấm ốp Alu Alcorest