Vị trí
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chủ đầu tư
Loại hình dự án
Công trình
Quy mô
Hạng mục sử dụng
5000 m2 Tấm ốp nhôm nhựa mặt dựng, mái che