Project Description

CHI TIẾT DỰ ÁN

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VỊ TRÍ
207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

CHỦ ĐẦU TƯ
Đại học Kinh tế Quốc dân

LOẠI HÌNH DỰ ÁN
Trường học

QUY MÔ
Giảng đường A2 – Tòa nhà thế kỷ

HẠNG MỤC SỬ DỤNG
5000m2 Tấm ốp nhôm nhựa ở mặt tiền

VỊ TRÍ DỰ ÁN