Nhôm Việt Dũng - Nhà sản xuất Alcorest

SẢN PHẨM

Trang chủ »Sản Phẩm »

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU TRONG NĂM

Hệ trần B gồm các thanh trần có chiều rộng từ 30 tới 180 mm. Tùy vào yêu cầu thiết kế, các thanh trần với các chiều rộng khác nhau đều có thể được lắp chung lên hệ khung xương để tạo nên sự độc đáo ấn tượng trong kiến trúc.

Trần B

THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM

Alcorest
Alrado